Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2022

Vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z minis...

LEX UKRAJINA - Od 30. marca sú účinné novely zákonov o azyle a o pobyte cudzincov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Od 30. marca 2022 je účinná zákon č. 92/2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine /Lex Ukrajina/. V súvislosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a  v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Ďalšie vzdelávacie materiály k veľkej novele o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil sériu vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – zákon č. 395/2021.

ÚVO pripravil ďalšie materiály k veľkej novele o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie prináša sériu vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – zákon č. 395/2021, obsahom ktorej sú všeobecné usmernenia a taktiež infografiky. Obsahom všeobecných metodických usme...

Pri správe štátnych pozemkov je potrebné konať transparentne a vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Zmluvy na predaj či prenájom pozemkov boli v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) pripravované nedôsledne a nesystematicky. Kým niektoré boli podpísané do dvoch mesiacov od podania žiadosti, iné až o sedem rokov, čo naznačuje možnosti korupčného sprá...

Parkovať na chodníku bude možné do konca septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený 17. marca 2022.

Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti bol schválený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Národná rada Slovenskej republiky minulý týždeň prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Únia miest Slovenska sa dnes zúčastnila online konferencie "Miestne samosprávy sa zjednotili za blaho a mier".

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Na podujatí vystúpili Oleksiy CHERNYSHOV - minister pre komunity a teritoriálny rozvoj, Vitaliy KLYCHKO - primátor mesta Kijev a zástupcovia ostatných miest a obcí zasiahnutých vojnou na Ukrajine. Informáciu distribuovalo Ministerstvo vnútra SR v ...

Nové mapy povodňového ohrozenia a rizika

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na Slovensku je podľa Ministerstva životného prostredia SR takmer 3000 kilometrov vodných tokov, na ktorých je identifikovaná potenciálna hrozba povodne.

Únia miest Slovenska odmieta delenie miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) odmieta delenie miest a obcí navrhované poslancom NRSR Martinom Feckom a vyzýva ho, aby svoj návrh stiahol. Novela zákona o obecnom zriadení, ktorú na rokovanie parlamentu predkladá poslanec OĽANO, je pre ÚMS neakceptova...

Novela Civilného mimosporového poriadku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Civilného mimosporového poriadku.

Stanovisko ÚMS k aktuálnej situácii v mestách v súvislosti s Ukrajinou

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada  Ministerstvo vnútra SR, aby čo najskôr vydalo pokyn prednostom Okresných úradov, aby v okresných mestách zvolávali krízové štáby aspoň 2 krát do týždňa a aby sa na nich zúčastňovali primátorky, primátori okresných...

Spolupráca samospráv počas konfliktu na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Dopad ukrajinského konfliktu na naše samosprávy bol jednou z tém relácie Regina na Dvojke, do ktorej prijal pozvanie ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Európska územná spolupráca: Aktualizácia mzdových sadzieb typových pozícií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Centrum pre regionálny rozvoj ČR aktualizovalo mzdové sadzby typových pozícií pre pracovníkov v projektoch podporených z programov Európskej územnej spolupráce.

Analytický pohľad na výstavbu diaľnic na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala analytický pohľad na výstavbu diaľnic na Slovensku.

Výzva na informačnú a kybernetickú bezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrova...

ZMOS zriadil on-line službu „Pomocná ruka“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dnes zriadilo on-line službu „Pomocná ruka“. Táto služba mnohým pomohla počas prvého obdobia koronakrízy a veríme, že bude rovnako užitočná aj v tomto období.

Vzor zmluvy k darovaniu financií z Transparentného účtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo, a dáva do pozornosti vzory rozhodnutí pre mestské a obecné zastupiteľstvá v súvislosti s dvomi spôsobmi pomoci.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.