Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na informačnú a kybernetickú bezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak majú možnosť lepšie zabezpečiť svoju kľúčovú infraštruktúru proti kybernetických útokom v celkovej alokácii 5 miliónov eur.

Dopytová výzva je zameraná na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív a na spracovanie bezpečnostnej dokumentácie. Rovnako je však určená aj pre tých žiadateľov, ktorí zavedú dodatočné opatrenia a posunú kyber bezpečnosť vo svojej inštitúcii na vyššiu úroveň ochrany.

Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 5 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 100 001 eur do 200 000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú v zmysle výzvy poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zároveň zapísaní v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, napríklad nemocnice, ambulancie, či kúpele.

Z výzvy budú podporené projekty zamerané na dva typy aktivít:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v rámci svojich projektov zavedú bezpečnostnú dokumentáciu, inventarizáciu aktív, klasifikáciu a kategorizáciu aktív, zrealizujú analýzu rizík a analýzu dopadov a získajú tak lepšiu možnosť riadiť identifikované riziká.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 25. apríla 2022.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete TU.

Zdroj: mirri.gov.sk

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.