Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚVO pripravil ďalšie materiály k veľkej novele o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie prináša sériu vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – zákon č. 395/2021, obsahom ktorej sú všeobecné usmernenia a taktiež infografiky.

Obsahom všeobecných metodických usmernení sú:

  • Finančné limity platné od 31. marca 2022
  • Pravidlá a postupy zadávania civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných verejným obstarávateľom (platné od 31. 03. 2022)
  • Usmernenie pre osoby podľa § 8 zákona – finančné limity, pravidlá a postupy platné od 31. 03. 2022

Všeobecné metodické usmernenia nájdete TU.

Prvé dve zo série pripravovaných Infografík sa týkajú najdôležitejších zmien, ktoré Veľká novela prináša:

  • Infografika k najdôležitejším zmenám v základných ustanoveniach TU.
  • Infografika k najdôležitejším zmenám v postupoch verejného obstarávania TU.

Kompletné zosumarizované vzdelávacie materiály k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.