Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Stanovisko ÚMS k aktuálnej situácii v mestách v súvislosti s Ukrajinou

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada  Ministerstvo vnútra SR, aby čo najskôr vydalo pokyn prednostom Okresných úradov, aby v okresných mestách zvolávali krízové štáby aspoň 2 krát do týždňa a aby sa na nich zúčastňovali primátorky, primátori okresných miest alebo nimi poverení zástupcovia.

Zároveň žiadame, aby prednostovia Okresných úradov v sídle kraja zvolávali krízové štáby v dennom režime. Tiež požadujeme, aby MV SR rozviazalo ruky prednostom Okresných úradov a nechalo ich slobodnejšie a rýchlejšie rozhodovať v území, ktoré majú v správe a nemuseli neustále čakať na príkazy z Bratislavy. Sme presvedčení, že takýto krok zo strany rezortu vnútra pomôže zrýchliť a zlepšiť nielen vzájomnú komunikáciu, ale najmä prijímanie opatrení v území. Nespochybňujeme snahu a kroky ústredných štátnych orgánov pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojenským útokom Ruska na Ukrajinu,  odmietame však povýšenecký, až arogantný postoj ministra vnútra SR Romana Mikulca voči vyjadreniam primátora Košíc  a viceprezidenta ÚMS Jaroslava Polačeka. Existuje dostatok príkladov na to, že existujúci systém fungovania štátnej správy zlyháva aj v aktuálnej situácii. Ešte nikdy v histórii Slovenska, ani Európy, sa nestalo, že by sa v priebehu pár dní  premiestňovalo  zo susednej krajiny takmer  2 milióna obyvateľov, najmä žien a detí, a desaťtisíce z nich aj cez Slovensko. Všetky mestá sa snažia robiť maximum a sú pod obrovským tlakom. Situácia sa zhoršuje a postupne sa bude dotýkať čoraz viac miest nielen na východe Slovenska, ale aj  iných častí  územia. Aj tieto mestá chcú,  a musia,, byť pripravené. Zhodli sa na tom členské mestá ÚMS na dnešnom mimoriadnom online rokovaní.

 

Jaroslav Polaček, viceprezident ÚMS, primátor mesta Košice: „Od štátu potrebujeme vidieť, že túto krízu manažuje aj na úrovni samosprávy a berie nás ako partnerov, ktorým rozdá jasné pokyny, stanoví jasné kompetencie a uhradí požadované, legitímne náklady. Potrebujeme pokyn, rozhodnutie a preplatenie nákladov. Žiadame príslušné ministerstvá, aby okresné úrady mali rozviazané ruky a mohli naplno pracovať. Samosprávy, predovšetkým na východe Slovenska, denne, bez pomoci štátu, okresného úradu, bez kompenzácii robia maximum preto, aby boli schopní pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. Viac však už sami urobiť nedokážeme. Frustruje nás to. Utrpenie prichádzajúcich ľudí je neúnosné, nemôžeme si dovoliť strácať ani minútu. “

 

ÚMS si veľmi váži iniciatívu a plné nasadenie všetkých slovenských miest a obcí, ako aj občianskych združení, dobrovoľníkov a jednotlivcov, ktorí v tento náročnej  situácii vydávajú zo seba maximum. ÚMS opäť pripomína, že aj zástupkyne a zástupcovia miest a obcí opäť ukazujú, aká nenahraditeľná je pozícia samospráv v čase náročných kríz a to nie len pre vlastných obyvateľov. Veríme, že aj túto situáciu spoločnými silami zvládneme.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.