Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti bol schválený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Národná rada Slovenskej republiky minulý týždeň prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, cieľom navrhovanej úpravy je doplnenie spôsobu výberu a odvolania štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov riadiacich kultúrno-osvetové zariadenie a stanovenie dĺžky ich funkčného obdobia.

Zároveň sa vypúšťa uvedenie názvu a sídla kultúrno-osvetového zariadenia so všeobecným zameraním (Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave) a kultúrno-osvetového zariadenia so špecializovaným zameraním (Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove), ktoré zriaďuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je aj doplnenie kompetencií pre kultúrno-osvetové zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním a kultúrno-osvetové zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou so špecializovaným zameraním, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  vyhlasovať, odborne a metodicky riadiť, koordinovať a financovať realizáciu celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a v oblasti astronómie a príbuzných vied.

Z dôvodu zosúladenia s platným znením § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 144/2021 Z. z., podľa ktorého orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, návrh zákona ruší kompetenciu kultúrno-osvetového zariadenia s celoštátnou pôsobnosťou so všeobecným zameraním v oblasti výkonu štátneho štatistického zisťovania a nahrádza ju  koordináciou a výkonom štatistiky v oblasti kultúry.

Znenie zákona je zverejnené TU.

Zdroj: nocka.sk, Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.