Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
V rubrike "Verejné obstarávanie" prinášame podrobnejšie informácie o novom systéme eForms vo verejnom obstarávaní.
Ako má obec postupovať v súvislosti s úhradou trov správneho konania sa dozviete viac v článku, ktorý uverejňujeme v rubrike "Správne právo".
Pokračovanie seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 nájdete v rubrike "Z legislatívy".
V "Našej poradni" odpovedáme na otázky čitateľov o odmenách pre poslancov a vytvorení komisie na ochranu verejného záujmu.
Rok 2023 sa chýli ku koncu. Ďakujeme vám za dôveru a želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2024.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.