Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Zuzana Gálisová

Počet článkov autora: 3


Novela kompetenčného zákona

Dňa 14. mája 2020 schválila Národná rada SR zákon č. 134/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. (ďalej len "kompetenčný zákon") a ktorým sa menia a d...

Vzťah štátu a obce na príklade garantovanej energetickej služby

Spolupráca medzi štátom a obcou sa vymedzuje zákonom, ktorý reguluje práva a povinnosti štátu, ako aj obce za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa v tej-ktorej oblasti verejnej správy. Právnym predpisom, ktorý upravuje vzťah štátu a obce v oblasti...

Investičná pomoc na podporu cestovného ruchu

Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 399/2019 Z.z., ktorým sa na podporu cestovného ruchu zavádza nová aktivita pre oblasť cestovného ruchu, a to poskytovanie investičnej pomoci. Zákon č. 399/2019 Z.z. novelizuje zákon č. 91/2010 Z.z. o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.