Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpadové hospodárstvo pod kontrolou

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Stav životného prostredia už dlhodobo odzrkadľuje správanie sa tak jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti. Zatiaľ čo „doma“ sa snažíme mať upratané, vytvárame si príjemné prostredie na svoju existenciu a optimálny priestor pre strávenie voľných chvíľ, to, čo je vonku, nás akoby nezaujímalo. Ale malo by. Práve preto, že voľné chvíle zvykneme tráviť nielen vo svojich obydliach, ale aj v prírode. Ak sa teda „doma“ vieme (väčšinou) správať zodpovedne, očakávalo by sa, že rovnako sa budeme vedieť správať aj k vonkajšiemu prostrediu.

Aby bolo možné zachovať primeraný stav a kvalitu životného prostredia ako celku aj pre budúce generácie, jednotlivé štáty už v minulosti pristúpili k zavedeniu krokov vedúcich k jeho ochrane. Nie inak tomu bolo a je aj v SR. Za týmto účelom bola v roku 1991 zriadená Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "SIŽP"), ktorej súčasťou je aj inšpekcia odpadového hospodárstva (ďalej len "IOH"), ktorá pôsobí od roku 1992. Jej hlavnou úlohou je svojou činnosťou preverovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva ako jeden z dôležitých nástrojov, ktorý vedie k predchádzaniu ohrozovania a poškodzovania životného prostredia alebo zdravia ľudí.
Kým v úplných počiatkoch bola pôsobnosť IOH vymedzená len "prvým" zákonom o odpadoch (zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona č. 255/1993 Z.z.), ktorý mal mimochodom iba 17 paragrafov, v nasledujúcich rokoch sa jej pôsobnosť rozšírila aj na iné zákony a oblasti pôsobenia. Bol to napríklad prvý zákon o obaloch (zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.), prvý zákon o poplatkoch za uloženie odpadov (zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z. n. p.), ale aj zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o POPs"), zákon č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu") alebo zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p (ďalej len "zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí").
Súčasný zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.