Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň z pridanej hodnoty


Návrh opatrení v oblastí daní a odvodov, ktoré majú pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: accace.sk

Dňa 16.3.2020 minister financií a minister hospodárstva SR predstavili návrh ďalších opatrení, ktoré majú pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo. Ich súčasťou sú aj opatrenia týkajúce sa daní a odvodov. Nižšie uvádzame ich prehľ...

Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich daňových povinností. Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedod...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 368/2019 Z.z. v čiastke 127/2019 a jeho cieľom je prebrať do zákona o dani z pridanej hodnoty smernicu Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.