Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Uhlíková stopa, plasty a včelári

Dátum: Autor/i: h. prof. Ing. František Mátel, CSc. Rubrika: Na aktuálnu tému

Ochrana životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného života je jedným z hlavných cieľov súčasnosti. Popri ochranárskych aktivitách je veľa činností, materiálov, výrobkov, ktoré môžu mať za určitých podmienok, nevhodnom či nadmernom používaní negatívny vplyv na životné prostredie, zanechávať výraznú uhlíkovú stopu, vytvárať nežiaduci odpad. Čisté a zdravé životné prostredie potrebuje pre svoju činnosť aj včelárstvo. Rovnako ako rôzne nové materiály aj včelári majú možnosti ako prípadné negatívne dopady svojej činnosti na životné prostredie minimalizovať.

Včelárstvo nie je rozhodujúci faktor našej ekonomiky, je to však odvetvie, ktoré má vplyv na mnohé iné činnosti. Ako povedal Albert Einstein, je tiež akýmsi lakmusovým papierikom kvality života a životného prostredia. Včelárstvo je nielen o zábave, relaxe, ale najmä o pracovitosti, starostlivosti a zodpovednosti. Aj včelári a včely majú svoje nároky a požiadavky na "príbytky", materiálové vybavenie či liečivá. A i keď prirodzeným materiálom pre život včiel je najmä drevo, tak i tu sú už roky používané rôzne "invázne" materiály ako plasty či kovové výrobky.
Medzi ekologickými problémami súčasnosti asi najviac rezonuje uhlíková neutralita a jej dosahovanie a postupné znižovanie uhlíkovej stopy. Cesty k jej dosahovaniu sú okrem iného i v dôslednom poznaní a analýze uhlíkovej stopy a následne v hľadaní možností jej znižovania. Uhlíková stopa je dnes významným fenoménom doby, a to až takým, že sa rieši i "osobná" uhlíková stopa s následným odporúčaním na jej znižovanie. [1]
Pri priemyselných výrobkoch by výpočet uhlíkovej stopy mal vychádzať aj z dôslednej analýzy životného cyklu, napríklad LCA metódou (Life Cycle Assessment). Ide v podstate o inventarizačnú analýzu energetických a materiálových tokov počas životnosti výrobku, produktu, teda "od kolísky po hrob" (cradle - to - grave). Analýza LCA sa môže robiť pre celý životný cyklus, ale i samostatne počas jednotlivých etáp. Pri vstupných surovinách to môže byť napríklad analýza "od kolísky po bránu" (cradle - to - gate).
S cieľom hľadať environmentálne šetrnejšie materiály a postupy pri získavaní a spracovávaní materiálov na včelárke pomôcky, boli pre včelárov prezentované rôzne odporúčania. [2] Navrhované riešenia by mali prispieť k zníženiu uhlí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.