Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nová dotácia pre zberné dvory a triedený zber odpadov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Koncom januára sa otvorila 9. výzva v rámci Programu Slovensko zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívnenie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov.
Nielen obce, združenia obcí, ale aj príspevkové či rozpočtové organizácie obcí sa môžu až do konca mája uchádzať o financie z novej eurofondovej výzvy na podporu odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR pod kódom: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR.
Ako je koncipovaná nová výzva?
Výzva s celkovou alokáciou 23 671 000 eur je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR. Finančné prostriedky sú rozdelené do dvoch skupín podľa regiónov -
menej rozvinutý región
a
viac rozvinutý región
(Bratislavský kraj).
Aktuálna výzva Program Slovensko: Triedený zber komunálnych odpadov prináša obciam v Bratislavskom kraji
3 290 708 eur
zo zdrojov EÚ. Ostatným obciam spadajúcim do menej rozvinutého regiónu bude prerozdelených
20 380 292 eur.

Obrázok 1 Vizualizácia moderného zberného dvora (Zdroj: JRK Slovensko s.r.o.)

Dokedy bude prebiehať príjem žiadostí?
Žiadosť možno podať od 29. januára 2024 do 31. mája 2024.
Kto môže požiadať o dotáciu?
Každý z uvedených
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.