Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V súčasnosti je téma zálohovania jednorazových obalov na nápoje viac než aktuálna. Pojmom „jednorazový obal“ sa rozumejú obaly na jedno použitie. Cieľom zavedenia zálohovania je dosiahnuť efektívnejší zber a následnú recykláciu. Takto získaná druhotná surovina sa použije napríklad aj na výrobu nových nápojových obalov bez nutného odčerpávania cenných prírodných zdrojov. Aj týmto sa pozitívne prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže na životné prostredie vrátane eliminácie voľne pohodených odpadov v krajine prevažne vo vodných tokoch (tzv. littering). Skvalitnia sa tiež prírodné, umelé a sociál­ne zložky životného priestoru občanov Slovenskej republiky.

Povinnosť zálohovania jednorazových obalov ako nová súčasť systému triedených zložiek odpadov sa bude týkať jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu a má za účel prispieť k plneniu národných cieľov a limitov, a tým aj k cieľom stanovených na európskej úrovni.
Tento proces možno implementovať na základe zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ZJO") a vyhlášky ­Ministerstva životného prostredia SR č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (ďalej len "vykonávacia vyhláška k zákonu o ZJO").
Cieľom zákona o ZJO je zaviesť zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov - plastové fľaše a plechovky od nápojov s výnimkou obalov napr. od mlieka, octu, oleja a tvrdého alkoholu. Týmto zákonom o ZJO sa čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov a súčasne korešponduje s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len "smernica SUP").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.