Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nová právna úprava (2.)

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Prvá časť príspevku nám predstavila novú právnu úpravu zálohovania jednorazových obalov na nápoje z pohľadu  dôvodov jej zavedenia, ako aj ozrejmenia úlohy správcu, ktorý má koordinovať fungovanie zálohového systému či systému jeho financovania. Pokračovanie príspevku poukazuje na skutočnosť, že perspektívne fungovanie zálohového systému si vyžaduje súčinnosť rôznych subjektov ako správcu, výrobcov obalov, distribútorov obalov, štátu či samotného spotrebiteľa.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Výrobca obalov, distribútor obalov, spotrebiteľ
Slovenský model zálohového systému a nastavenie zákonných mantinelov, ktoré boli do značnej miery inšpirované škandinávskymi krajinami, je okrem "samofinancovania" založený aj na centrálnom riadení. Predpokladom úspešnosti fungovania takto centrálne riadeného systému je centralizovaný model spracovania údajov o počte obalov uvádzaných na trh a ich zdieľanie so správcom. Centralizácia údajov vytvára bázu pre finančný tok záloh a financovanie systému správcom, ktorému všetky náklady v plnej miere uhrádzajú výrobcovia obalov. Takto nastavený model fungovania zálohového systému sa snaží vyhnúť finančnému zaťažovaniu distribútorov obalov [13]. primárnou úlohou distribučnej zložky tak podľa príslušných ustanovení zákona o zálohovaní zostáva zabezpečiť vykonávanie odberu použitých fliaš a plechoviek, pričom náklady na zabezpečenie tejto činnosti prepláca distribútorovi obalov správca prostredníctvom tzv. manipulačného poplatku.
SR nie je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorá sa rozhodla do priestoru existujúcej schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov včleniť zálohovanie obalov. V prvotných úvahách, ktoré sprevádzali tvorbu zákona o zálohovaní, sa vyskytla aj myšlienka zapojiť do projektu zálohovania jednorazových obalov existujúce subjekty rozšírenej zodpovednosti výrobcov - organizácie zodpovednosti výrobcov. Od tejto myšlienky sa však pomerne rýchlo upustilo z dôvodu neprijateľnej kolízie dvoch odlišných systémov zberu a zhodnocovania odpadov. Plnenie povinností a zastupovanie výrobcov organizáciou zodpovednosti výrobcov má skôr agentúrny charakter a je zabezpečené najmä prostredníctvom manažovania zmlúv a s tým súvisiacich právnych vzťahov. Pri správcovi dochádza okrem iného k združeniu výrobcov komodity, ktorá je v prvom rade lukratívna. Jeho úloha spočíva v spravovaní finančných a materiálových tokov, ako aj v koordinácii súvisiacich činností. Najmä úloha správcu ako zúčtovacieho centra záloh vyžaduje plné "pracovné" nasadenie, keďže ide o zúčtovanie záloh pri predaji tzv. rýchloobrátkového tovaru.
Vytvorenie nového centra prevádzkujúceho zálohový systém so sebou, samozrejme, prináša zmeny v existujúcich štruktúrach organizácií zodpovednosti výrobcov. Výrobcovia obalov, ktorí sú povinní zálohovať jednorazové nápojové obaly, nemajú viac povinnosť platiť za zabezpečenie povinností organizácii zodpovednosti výrobcov. Pochopiteľne, to platí, iba ak na trh neuvádzajú iné obalové výrobky, na ktoré sa pôsobnosť zákona o zálohovaní nevzťahuje. Odchod výrobcov zálohovaných obalov z organizácie prináša so sebou finančné straty spojené s odchodom hodnotnej komodity, ktorá v súčasnosti prakticky financuje triedený zber odpadu a jeho zhodnotenie. Nejde pritom o zanedbateľný problém. Situácia na trhu s odpadom už v súčasnosti vykazuje črty nedofinancovania najmä pre pohyby cien druhotných surovín. Ani táto skutočnosť však nemení nič na povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov naďalej pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.