Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica SUP“) je podpora prístupov upriamených na predchádzanie vzniku odpadu, ako najvyššieho stupňa hierarchie odpadového hospodárstva, ako aj pre dosiahnutie prechodu na obehové hospodárstvo v kontexte dosiahnutia cieľa trvalo udržateľného rozvoja. Jej zavedením a vykonávaním by sa malo prispieť k rozvoju udržateľných spôsobov výroby a spotreby, podpore a využívaniu opakovane použiteľných obalov a výrobkov pred jednorazovými, triedeného zberu na účely recyklácie, k zvýšeniu informovanosti spotrebiteľov a iných prístupov smerujúcich k znižovaniu vzniku odpadu.

Po transpozícii väčšej časti tzv. odpadového balíka, ktorý tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení; smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov; smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES z 20. decembra o obaloch a odpadoch z obalov prichádza ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") ďalšia povinnosť, a to transponovať smernicu SUP
najneskôr do 3. júla 2021.
Od rovnakého dátumu majú vstúpiť do platnosti zákazy niektorých jednorazových plastových výrobkoch, pre ktoré existuje alternatíva, a všetkých oxo-degradovateľných plastových výrobkov či požiadavky na zrozumiteľné označovanie obsahu plastov v pohároch, vlhčených utierkach, hygienických potrebách alebo tabakových výrobkoch. Ďalšie požiadavky a opatrenia, ako napríklad požiadavka, aby uzávery a viečka ostali pripevnené k nápojovým obalom počas zamýšľaného používania výrobku, či ciele v oblasti triedeného zberu, alebo obsah recyklovaného materiálu v plastových fľašiach na jedno použitie sa vzťahujú na neskoršie účinnosti.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.