Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Opätovné použitie stavebných materiálov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok analyzuje nove prístupy a technológie v oblasti stavebníctva, ktoré sa zameriavajú na predchádzanie vzniku stavebných odpadov a opätovné použitie stavebných materiálov. Z obsahového hľadiska analýza zahŕňa prístupy v niektorých členských krajinách EÚ. Následne na uvedenú analýzu nadväzuje rozbor podmienok Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú viazané na obnovu a rekonštrukciu verejných budov a pamiatkovo chránených budov na Slovensku.

Ak nás história architektúry a stavebníctva niečo naučila, tak je to skutočnosť, že mnohé materiály vydržia stáročia. Dokonca aj v najhorších poveternostných podmienkach a po výraznom namáhaní mnohé budovy stále stoja impozantne. V súčasnosti môžeme byť svedkami celistvosti, s akou mnohé stavebné diela prežili niekoľko generácií. Táto dlhá životnosť a odolnosť stavebných materiálov vzbudila záujem stavebníctva a strojárstva o možnosti a spôsoby znižovania použitia nových materiálov. [3]
Opätovné použitie stavebných materiálov má množstvo výhod. V súčasnosti sú stavebné materiály čoraz obmedzenejšie a v dôsledku toho vznikajú problémy v dodávateľských reťazcoch: Uvedené faktory drasticky zvyšujú ceny stavebných materiálov. Existujú však prístupy, ktoré podporujú opätovne použiteľné a recyklovateľné materiály. V rámci iniciatívy na vytvorenie udržateľnejšieho stavebného priemyslu niektoré krajiny zaviedli procesy recyklácie a opätovného použitia materiálov. Vznik odpadu sa totiž stal vážnym problémom znečisťovania životného prostredia, ktorý zaťažuje nielen životné prostredie, ale aj národné hospodárstvo. Spomenuté skutočnosti boli impulzom k podpore výskumu zameraného na analýzu výhod opätovného použitia stavebných materiálov. Architektonický a stavebný priemysel sa aj z uvedeného dôvodu musel zamyslieť nad novými prístupmi k výstavbe budov. Cirkulárna ekonomika totiž podporuje výstavbu budov založených na opätovne použitých moduloch a komponentoch, ktorých životný cyklus je oveľa dlhší ako životný cyklus viacerých tradične rozpoznávaných stavebných materiálov. Popri ochrane životného prostredia prezentuje tento prístup názor, že poten­ciálne môže šetriť zdroje zákazníkov, rozpočet a ekonomické náklady. Inak povedané, prínos v podobe šetrenia prírodných zdrojov šetrí aj finančnú náročnosť realizácie budov. [1]
Na uvedenú skutočnosť upozorňuje v posledných rokoch aj právna veda, ktorá poukazuje na skutočnosť, že právne predpisy v jednotlivých krajinách vyjadrovali požiadavku presadzovania verejného záujmu ochrany životného prostredia pri odstraňovaní už zrealizovaných stavieb a stavebných diel. Odstraňované stavby preto právne predpisy už v minulosti nevnímali izolovane, ale naopak ako súčasť prostredia, v ktorom sa nachádzali. Je preto len prirodzené, že technický pokrok sa uberá smerom k obehovému charakteru stavebného priemyslu a právne predpisy postupne musia rea­govať aj na požiadavku opätovného použitia stavebných materiálov a stavebného odpadu. [9]
Keď hovoríme o recyklácii materiálov, stavebníctvo je asi najlepším príkladom priemyselného sektora na svete, ktorý nám ukazuje, ako možno predchádzať vzniku odpadov. Odkedy sa požiadavky na opätovné použitie a recykláciu premietli do rozsiahlej priemyselnej politiky, stavebníctvo učilo opätovne používať a recyklovať materiály ostatné sektory globálnej ekonomiky. Stavebný a strojársky priemysel štandardne vynakladá veľa úsilia na analýzu životnosti, opotrebovania a degradácie každého materiálu. Tieto analýzy sú zásadné pri určovaní koeficientov zaťaženia, podpory a dokonca aj ako parametre merania na určenie životnosti projektov. [3]
Aké sú výhody opätovného použitia stavebných materiálov? Opätovné použitie stavebných materiálov má množstvo výhod. V súčasnej dobe sa znižuje dostupnosť stavebných materiálov v dôsledku tlaku na vyčerpávanie prírodných zdrojov. Aj preto vznikajú problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré spôsobujú drasticky rast cien surovín. Na uvedenom mieste vstupuje do hry opätovné použitie stavebných mate­riálov, t.j. materiálov, ktoré možno používať cyklicky. Globálny stavebný priemysel preto prišiel s iniciatívou udržateľnejšieho sektoru stavebníctva a transparentnejších procesov recyklácie a opätovného využívania stavebných komponentov. Vznik odpadu sa totiž stal vážnym problémom znečisťovania životného prostredia a odborná verejnosť hľadá možnosti jeho riešenia. Treba si však uvedomiť, že odpad ako taký je dôsledkom spotreby a riešenia treba hľadať už pri vytváraní ekonomických vstupov. Aj preto niektoré subjekty na svetovom trhu prichádzajú s myšlienkou úplne nového konceptu výstavby budov a stavebných diel. V porovnaní s konvenčne konštruovanými budovami predstavuje pri modulárnej výstavbe veľkú výhodu charakter modulov a komponentov, ktoré sa dajú využívať opakovane. [1]
Za účelom fungovania cirkulárneho stavebného priemyslu musia subjekty uvedeného sektora predovšetkým podrobne plánovať a identifikovať použitie konkrétnych materiálov určených na výstavbu. Subjekt výstavby tak musí vopred do detailov naplánovať koncept budovy a zároveň však aj uvažovať o opätovnom použití spotrebovaných stavebných súčastí. Iba tak možno vyvíjať koncepty šetriace zdroje počas celého životnéh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.