Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obaly - ochrana i problémy

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Najväčší podiel v komunálnom odpade majú obaly. Nie sú to len plastové obaly, ale aj obaly z papiera, kartónu, kovu či skla. Táto skutočnosť vyplýva aj z toho, že väčšina tovarov, najmä potravinárskych, musí byť pred vstupom na trh v niečom zabalená a vyžadujú si to hygienické, technické a aj obchodné podmienky. Obal má chrániť zabalený tovar pred znehodnotením, poškodením, znečistením, má zaručiť jeho trvácnosť, lepšiu a bezpečnú manipuláciu, prepravu a podobne.

Nezastupiteľná funkcia obalov
Obaly majú pri vstupe tovaru na trh až do jeho použitia svoju dôležitú a v podstate nezastupiteľnú úlohu. Až na malé výnimky ide pri obale o výrobok s veľmi krátkou životnosťou v podstate o výrobok jednorazovej potreby. A to bez ohľadu na to, aký výrobok obal chráni, aké sú požiadavky na jeho kvalitu alebo aké sú jeho hygienické, technické, pevnostné, ekologické alebo zdravotné aspekty. Aj bez ohľadu na kvalitu obalu či jeho funkcie a požiadavky, ktoré musí spĺňať, končí obal po "rozbalení" v odpade. Úmerne s rastom spotreby obyvateľstva, s rastom životnej úrovne, požiadavkami na kvalitu výrobkov, rastú i požiadavky na kvalitu obalov, ale hlavne rastie objem odpadov z nich. V súvislosti s obalmi treba uviesť i ďalšiu zaujímavú skutočnosť - žiadny iný výrobok nezaznamenal taký výrazný inovačný potenciál ako obaly. Inovovali sa nielen tvary a podoby obalov, ale hľadali sa i nové, alternatívne obalové materiály, ich zloženie, štruktúra, hmotnosť. Nové inovované obaly znamenali a znamenajú nielen nový, možno bezpečnejší výrobok, ale i nové nároky a možnosti pre zhodnotenie, recykláciu vznikajúceho odpadu. A ak ide o nekonvenčný obal a následne i odpad, tak vznikajú problémy s recykláciou , čoho dôsledok je i narastajúci objem odpadov.
V súčasnosti silnejú tlaky na zvýšenie objemu tzv. bezobalového predaja. Určite existuje veľa výrobkov, najmä potravinárskych, ktoré možno predávať pultovým predajom bez obalov. Tak možno predávať i niektoré výrobky drogérie či drobné výrobky železiarskeho tovaru (klince, skrutky...), ale nie každý tovar môže ísť na trh bez obalu.
Obal má však aj ďalšiu, nemenej dôležitú funkciu, a to informovať spotrebiteľa o vlastnostiach výrobku, o výrobcovi, o normách, ktoré výrobok spĺňa, dĺžke životnosti a termínu spotreby a ešte mnohé ďalšie informácie dôležité pre spotrebiteľa.
Súčasťou kompletu "výrobok a obal" často býva i ďalší potencionálny odpad, a to návod na použitie. Pri súčasnej globalizácii obchodu a trhu, keď výrobca pochádza z jednej krajiny, no výrobok je určený pre spotrebiteľa aj v mnohých ďalších krajinách, sú nevyhnutné návody na použitie a rôzne informácie o výrobku v niekoľkých jazykových mutáciách. A tak, kým napríklad pre Slováka je návod či informácia o výrobku v slovenčine užitočná, tak materiály v ďalších niekoľkých mutáciách sú pre neho zbytočné a tvoria odpad (nie síce "obalový", ale často veľmi objemný a zbytočný).
Možné prístupy k riešeniu obalov a redukcie vzniku odpadov z nich
Európska stratégia v oblasti odpadového hospodárstva, ku ktorej sa prihlásila i SR, označuje za prioritný krok pri riešení znižovania objemu odpadov predchádzanie vzniku odpadov. Ako sa to dá realizovať v prípade obalov?
Potreba riešenia problémov s narastajúcim objemom odpadov z obalov nie je vo svete a ani u nás nová. Objem týchto odpadov nielen každoročne rastie, ale mení sa i "sortimentná" skladba a materiálové zloženie odpadov. Výrobcovia upúšťajú od niektorých tradičných, starých obalový
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.