Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Environmentálny fond rozdeľoval príspevky za minuloročné zhodnotenie kuchynského odpadu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Environmentálny fond (ďalej len „EF“) zverejnil v polovici septembra 2023 zoznam miest a obcí, ktoré podali žiadosť o príspevok za zhodnotenie kuchynského odpadu podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 67/2021 Z. z. za rok 2022.

Podmienky pre získanie príspevku
Na získanie príspevku sa mohli tak ako pri príspevku za mieru triedenia kvalifikovať obce a mestá na základe podanej žiadosti.
Rozhodujúcim faktorom pre pridelenie príspevku bol výkaz, koľko biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) z kuchyne sa obci alebo mestu podarilo vyzbierať a zhodnotiť v kompostárňach alebo bioplynových staniciach.
EF rozdelil príspevok celkovo medzi 320 obcí a miest podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov z roku 2022 v celkovej sume takmer 2,9 mil. eur. Celková výška zhodnoteného kuchynského BRKO za rok 2022 predstavovala 29 515 ton. Podmienky pre pridelenie príspevku nesplnilo celkovo 9 samospráv. Vlani sa na príspevok kvalifikovalo 213 samospráv.
Akú výšku príspevkov mohli mestá a obce získať?
Po zohľadnení celkového počtu obyvateľov a množstva zhodnoteného kuchynského BRKO prispel EF obciam a mestám čiastkou 98 eur za tonu, kým vlani to bolo o 4 eurá menej.
Najviac kuchynského odpadu sa podarilo zhodnotiť hlavnému mestu Bratislava vo výške 4 341,18 ton, ktoré vďaka tomu dostalo najvyšší príspevok, a to v celkovej sume 425 832,55 eura. Na druhom mieste skončilo krajské mesto Trenčín s 2 243,73 tonami a výškou príspevku 220 090,68 eura. Tretie miesto dosiahlo ďalšie krajské mesto Banská Bystrica, ktorému sa podarilo zhodnotiť viac ako 1 000 ton kuchynského BRKO (1 119,03 ton).
Naopak najnižší príspevok vo výške 9,81
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.