Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Environmentálny fond opäť rozdeľoval príspevky za triedenie

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Takmer 1 500 miest a obcí získalo prostriedky na zlepšenie odpadového hospodárstva a životného prostredia v celkovej výške viac ako 8 miliónov eur.

Na získanie príspevku sa mohli na základe podanej žiadosti kvalifikovať obce a mestá, ktorým sa podarilo vlani vytriediť aspoň 31 % z celkového množstva komunálnych odpadov. Environmentálny fond (ďalej len "EF") tak prerozdelil samosprávam príspevky, ktorých súhrnná čiastka predstavovala viac ako 8 miliónov eur.
Do EF každoročne smerujú poplatky za ukladanie odpadov na skládky. Tie fond opätovne prerozdeľuje obciam a mestám. Jednou z foriem podpory je príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorý sa viaže na § 7 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch").
Podmienky pre získanie príspevku
Obec môže získať uvedený príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch, ak:

„a) sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,

b) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.