Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 11. februára 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo komentár k novele Zákonníka práce.

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je v zmysle úlohy C.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020 riešiť otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upraviť možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami. 

Komunány spravodajca, ktorý je komentárom k Zákonníku práce vypracovala Monika Hlavičková, expert pre oblasť legislatívy Kancelárie ZMOS. Dokument je k dispozícii TU

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.