Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 11/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,
 
 
V druhej časti článku o finančnej kontrole v podmienkach samosprávy sa venujeme administratívnej finančnej kontrole a uverejňujeme ho v rubrike "Hospodárenie".
 
V rubrike "Účtovníctvo" nájdete príspevky o vedení pokladnice a o účtovaní inventarizačných rozdielov, úbytkov a škôd.
 
O plate a náhradnom voľne za prácu nadčas vo verejnej službe sa viac dozviete v pokračovaní článku o práci nadčas vo verejnej službe, ktorý je obsahom rubriky "Pracovné právo a mzdy".
 
Určovanie dane podľa pomôcok je téma príspevku v rubrike "Poznatky z praxe".
 
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.