Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle  prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre miestnu územnú samosprávu. Konkrétna výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre každé mesto a každú obec je zverejnená na https://www.mfsr.sk/files/archiv/19/vychodiskove-obce_jun2022.pdf. Okrem úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb došlo  v rámci východiskových štatistických údajov na rok 2022  aj k zmene prepočítaného počtu žiakov na rok 2022. Na základe týchto zmien sa mení aj výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka, poslucháča a dieťa  na rok 2022 -  zvyšuje sa zo sumy  98,70 €  na sumu 103.05 € (júnová prognóza) a na sumu 103,73 € (septembrová prognóza).

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu znamená prognózovanú ročnú sumu pripadajúcu na jedného prepočítaného žiaka, dieťa a poslucháča, ktorá  je rovnaká pre každú obec. Na jej výpočet sú potrebné údaje z  dokumentu: „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok  ....“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a to konkrétne:

  1. predpokladaný podiel obcí na výnose dane z príjmov  za SR
  2. prepočítaný počet žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení podľa stavu k 15.9. kalendárneho roka za SR

Pre rok 2022 obce počítali s predpokladanou hodnotou jednotkového koeficientu vo výške 98,70 eur a to na základe Ministerstvom financií SR zverejneného predpokladaného  výnosu prevodu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí na rok 2022 a jeho rozpisu na jednotlivé mestá a obce. Východiskové údaje na základe ktorých bol realizovaný výpočet predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu boli:

  • Výnos dane pre rok 2022 -  2 412 849 000  €
  • Prepočítaný počet žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka za SR: 9 778 064,1

Po zverejnenej júnovej prognóze sa východiskové údaje na základe ktorých

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33