Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správa o stave životného prostredia SR v roku 2022 – obehové ukazovatele

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V decembri 2023 Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila Správu o stave životného prostredia SR v roku 2022 [1]. Obsahuje vyhodnotenie jednotlivých oblastí a podoblastí. V tomto článku sa bližšie pozrieme na obehové ukazovatele, ktoré nám poskytujú iný pohľad, ako ponúkajú klasické odpadové ukazovatele.
Prvá Správa o stave životného prostredia SR (ďalej len "Správa") bola vydaná v prvom a jedinom prípade za dva roky súčasne. Boli to roky 1992 - 1993 [2]. Následne sa správa už vydáva za každý rok osobitne.
Zverejňovanie Správy sa realizuje na základe zákona č. 17/1992 Zb.o životnom prostredí v z. n. p. [3]. Zákon ustanovuje povinnosť pre Ministerstvo životného prostredia SR zverejniť správu o stave životného prostredia v SR každý rok, a to v termíne do 15. decembra nasledujúceho roka. Pri tvorbe ministerstvo vychádza z podkladov poskytnutých príslušnými ústrednými orgánmi, ktoré tak majú urobiť do 31. augusta nasledujúceho roka.
Správa sa venuje týmto oblastiam a podoblastiam:
A. Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov:
-
dostatok čistej vody pre všetkých,
-
účinná ochrana prírody a krajiny,
-
udržateľné hospodárenie s pôdou,
-
plnenie funkcií lesov,
-
racionálne využívanie horninového prostredia,
B. Zmena klímy a ochrana ovzdušia:
-
predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov,
-
ochrana pred následkami povodní,
-
riešenie sucha a nedostatku vody,
-
čisté ovzdušie,
C. Zelené hospodárstvo:
-
smerom k obehovému hospodárstvu,
-
ekonomická a zároveň ekologická energia,
-
ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie.
Článok sa bližšie venuje oblasti
Zeleného hospodárstva
- podoblasti
Smerom k obehovému hospodárstvu
a špecificky na
obehové ukazovatele.
Ekologické inovácie
Tento obehový ukazovateľ popisuje, ako sa jednotlivé štáty, jednod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.