Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpadové hospodárstvo v priemyselnom sektore

Dátum: Autor/i: Mgr. Miroslava Nichtová Rubrika: Na aktuálnu tému

Článok je zameraný na manažovanie odpadového hospodárstva v priemyselnom sektore. Pod pojmom priemyselný sektor si možno predstaviť štandardnú výrobnú prevádzku, ktorá pozostáva z výrobnej haly so strojnými zariadeniami alebo výrobnými linkami, skladovými priestormi a areálom, prípadne príručnými skladmi. Všetko ostatné závisí len od nás, aby sme si prevádzku prispôsobili čo najvhodnejším a najefektívnejším spôsobom.

Pri manažovaní zákonmi stanovených oblastí (BOZP, PO, ŽP) sa prihliada už pri navrhovaní, projektovaní a výstavbe nových alebo rekonštruovaných výrobných hál. Pre odpadové hospodárstvo sa berie do úvahy nanajvýš sklad odpadov, čo predstavuje veľkú pomoc, ale iba pre menšie objemy odpadov a hlavne jednoznačne identifikovateľné, ako sú opotrebované oleje (13 01, 13 02, 13 03) , obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (ďalej len "NL") alebo kontaminované NL (150110), absorbenty, filtračné materiály kontaminované NL (150202), olejové filtre (160107), prípadne iné. Podobné platí aj pre odpady kategórie ostatný ("O"), ako sú obaly z papiera (150101), obaly z plastov (150102), ktoré sú typickým obalovým materiálom pri kúpe alebo dovoze komponentov. Prevádzkovatelia už vedia, že tieto základné obaly treba triediť a odovzdávať na recykláciu, ale je to iba "smietka v mori".
V prípade menej známych odpadov, prevažne nie nebezpečného charakteru, sú automaticky vhadzované do jedného veľkokapacitného kontajnera pre zmiešané obaly (150106), čo je veľká škoda a chyba, keďže stačí iba vhodne nastaviť systém.
Chýba znalosť zloženia materiálov, časový priestor pre problematiku odpadového hospodárstva, ako aj ochota hlbšie a detailnejšie riešiť environmentálne otázky zo strany prevádzkovateľov.
Na to, aby sme správne nastavili manažment odpadového hospodárstva, je potrebné sa zamerať na tri základné, ale pomerne obtiažne okruhy:
1.
správne identifikovať typy vznikajúcich odpadov - najmä z hľadiska možností recyklácie, ako aj produkovaného množstva,
2.
správne rozloženie nádob na odpady,
3.
vhodné oprávnené spoločnosti na odber rôznych typov odpadov.
1. Identifikácia typov odpadov
Podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.