Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zálohujeme, nekrčíme a (ne)vraciame

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Už takmer pol roka platí na Slovensku zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“). O tomto zákone, dôvodoch jeho prijatia, výhradám voči nemu, jeho dopadoch na obyvateľstvo, ekológiu či separovaný zber komunálneho odpadu sa už veľa popísalo. Je však vhodné poukázať aj na ďalšie skutočnosti, ktoré sa ukazujú byť menšími či väčšími problémami.

Zálohovanie a zber použitých obalov
Zálohovanie sa týka všetkých jednorazových nápojových obalov z PET a kovových obalov s objemom od 0,1 do 3 litrov. Zálohujú sa
všetky predané obaly
a povinnosť vyberať zálohu na obaly majú
všetci predajcovia
. Paradoxne,
nie všetci
majú povinnosť prázdne obaly aj spätne odoberať, zbierať, a tým i vyplatiť zálohy. Na fungovanie zálohového systému je zo zákona o zálohovaní ustanovený a zodpovedný správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len "správca"). Zákon o zálohovaní a aj správca stanovili a upravili podmienky pre zálohovanie a aj pre spätný odber prázdnych obalov. Zálohujú sa nielen PET fľaše od minerálok, ale aj rôzne malé fľašky, kovové obaly od piva či malé obaly od rôznych energetických nápojov.
Zásady platia i pre spätný odber a vyplatenie zálohy. Často sa zdôrazňuje, že kúpou nápoja si obal len "požičiavame" a po vypití nápoja ho logicky máme vrátiť, a to nepokrčený, prázdny a v prípade PET obalov sa odporúča aj s vrchnákom. Vrchnák na fľaši však bude od roku 2024 povinný pri spätnom odbere prázdnej zálohovanej fľaše. Dôvod, aby boli obaly nepokrčené, spočíva v tom, aby pri automatickom a aj ručnom zbere mohol byť dobre zosnímaný čiarový kód a zálohový znak.
Podľa správcu v súčasnosti existuje viac ako 2 000 odberových miest, pričom z toho viac ako 1 000 je malých a dobrovoľných. Existuje však veľa miest, ktoré obaly síce
povinne zálohujú
, ale prázdne obaly
nemusia spätne odoberať, a teda nemusia ani vyplácať zálohy. Prevádzky, ktoré nemusia vyplácať zálohy, sú predajne na dedinách, malé predajne, stánky s občerstvením či čerpacie stanice.
"Nepovinnosť" vyberať zálohy určuje zákon o zálohovaní veľkosťou predajne, jej predajnou a skladovou ploc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.