Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a zberného dvora

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Novela zákona o odpadoch zmenila od 1. novembra 2021 názov znenia súhlasu pre zariadenie na zber vrátane zberného dvora? Čo sa zmenilo, ak prevádzkujeme zberný dvor ako súčasť zariadenia na zber?

Dňa 1. novembra 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), vykonaná zákonom č. 372/2021 Z.z., ktorou Ministerstvo životného prostredia SR, z dôvodu precizovania znenia súhlasov a zníženia administratívnej záťaže, nielen upravilo znenie niektorých súhlasov, ale aj zrušilo niekoľko súhlasov.
V rámci súhlasov, ktoré udeľujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, nastali od 1. novembra 2021 nasledujúce zmeny:
-
Podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadochsa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c)
alebo
zberného dvora -
slovo "alebo" nahradilo slovo "vrátane"
.
-
Podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadochsa udeľuje súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
po uzavretí skládky ako celku
-
spresnilo sa obdobie, kedy dochádza k monitorovaniu skládky a rozsahu monitorovania skládky ako
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.