Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sú obavy z triedenia kuchynského odpadu opodstatnené?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Odpoveď na otázku položenú v nadpise nie je jednoznačná. Závisí od mnohých faktorov, spôsobu realizácie daného zberu a spôsobu zhodnotenia bioodpadu na kompost, teplo alebo energiu. Od 1. januára 2021 zákon  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zrušil výnimky na triedenie kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) z domácností. Ostala len dočasná výnimka pre energetické zhodnocovanie a výnimka pre územie, na ktorom je zavedené domáce kompostovanie. Dnes vieme, že všetky úspešné príbehy európskych samospráv s vysokými mierami vytriedenia komunálnych odpadov začínajú pri triedení BRKO z domácností.

Obrázok 1 Výsledky analýzy odpadov (Zdroj: OZ Priatelia Zeme – SPZ, Výsledky analýzy odpadov v KBV)

Aj analýzy na Slovensku jednoznačne preukazujú, že najväčší podiel na skládkovaných odpadoch tvorí BRKO. Viac ako 39 % hmotnosti zmesového komunálneho odpadu (ďalej len "ZKO") v komplexnej bytovej výstavbe tvorí práve kuchynský BRKO (obr. 1). Vývoj recyklácie komunálnych odpadov (ďalej len "KO") nám ukazuje jednoznačný trend, že množstvá ZKO, ktoré v prevažnej miere skládkujeme, ostávajú naprieč rokmi stabilné (obr. 2). Narastajúca miera recyklácie je realizovaná prevažne z triedenia a recyklácie kovov, BRKO z údržby mestskej zelene a záhrad obyvateľov a miernym zvýšením vytriedenia niektorých ďalších zložiek. Ak chceme zásadným spôsobom znížiť produkciu ZKO, bez triedenia kuchynských BRKO z domácností to nebude možné. Napriek tomu, že tento druh odpadu je kľúčom k vysokej miere triedenia komunálnych odpadov, odbornú diskusiu sprevádzajú mnohé obavy z jeho zavedenia. Z našich skúsenosti by sme obavy rozdelili do niekoľkých oblastí.

Obrázok 2 Vývoj množstva ZKO a KO (Zdroj: OZ Priatelia Zeme – SPZ)

Vysoké investičné náklady
Náklady na zabezpečenie infraštruktúry zberu kuchynských BRKO ako kúpa nádob do domácností a na zberové hniezda sa podľa orientačných cien pohybujú okolo 1,80 eura na obyvateľa pri prepočte na obec s 80 000 obyvateľmi. Je samozrejmé, že náklady a efektivita ich vynaloženia sa zvyšuje každou ďalšou vyzbieranou tonou odpadu. Od vozidiel na zber nateraz abstrahujeme, keď­že obec alebo zmluvný poskytovateľ služby môže
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.