Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Produkcia zmesového komunálneho odpadu vo vybraných samosprávach, jeho zloženie a analýza (2.)

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Pokračovanie článku sa venuje výsledkom analýzy odpadov v obciach Jasenie, Klenovec a Poprad, ktorý bol vykonaný v súlade s opatrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2020 z 29. júla 2020 o metodike analýzy zmesového odpadu.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Jasenie
V obci Jasenie bolo na analýzu vyzbieraných 15 ks zberných nádob, ktoré obsahovali ZKO s celkovou hmotnosťou 175,35 kg. V priemere sa tak v jednej nádobe nachádzal odpad s hmotnosťou 11,69 kg. V obci bola v roku 2020 produkcia zmesového komunálneho odpadu, ktorý bol zneškodnený skládkovaním, 166,98 ton [9]. Na jedného obyvateľa tak ročná produkcia predstavuje 140,55 kg zmesového komunálneho odpadu, čo je pod slovenským priemerom viac ako 113 kg na obyvateľa. Od augusta 2020 je v obci zavedená aj evidencia odpadov na úrovni domácností, a tak je možné predpokladať, že ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu zavedením evidencie ešte poklesla. Výsledky analýzy obce Jasenie (Tabuľka 3) poukazujú na podiel jednotlivých zložiek komunálneho odpadu v triedenej vzorke, ako aj ročnej produkcii za rok 2020. V Tabuľke 3 sú uvedené množstvá po odpočítaní vlhkosti 10 % z komodity papiera a textilu.

Tabuľka 3 Podiel zložiek komunálneho odpadu v triedenej vzorke v obci Jasenie a ich ročná produkcia s cenou za zneškodnenie na skládke odpadov

Zložka komunálneho
odpadu
Hmotnosť vzorky [kg] Percentuálne
zastúpenie
vo vzorke
Ročná produkcia ZKO [t] Cena
zneškodnenia na skládke (€ s DPH)
Papier a lepenka 5,64 3,22 5,38 582,73
Plasty ostatné 9,38 5,35 8,93 968,21
VKM (viacvrstvové
kombinované materiály)
0,70 0,40 0,67 72,99
Jednorazové plienky 29,5 16,82 28,09 3 043,96
Sklo 9,10 5,19 8,67 939,25
Plasty PET 0,28 0,16 0,27 28,96
Obaly z kovu, kovy 4,89 2,79 4,66 504,91
Zvyšky jedla 21,92 12,5 20,87 2 262,16
Kompostovateľné BRO 29,79 16,99 28,37 3 074,73
Textil, šatstvo 2,00 1,14 1,90 206,31
Nebezpečný odpad 1,56 0,89 1,49 161,07
Elektroodpad 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavebný odpad 5,39 3,07 5,13 555,59
Nedotriediteľný zvyšok 54,40 31,02 51,80 5 613,78
Drevo 0,80 0,46 0,77 83,25
Spolu 175,35 100,00 167,00 18 097,90
Najväčší podiel zo ZKO tvorí biologicky rozložiteľný odpad 16,99 %, jednorazové plienky 16,82 % a zvyšky jedla. Biologicky rozložiteľný odpad patrí do komodity, ktorá sa dá zhodnotiť domácim al
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.