Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) podporuje ambiciózne ciele Európskej zelenej dohody. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 si vyžiada prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu, založenému na šetrení prírodných zdrojov, ale tiež na znížení znečisťovania životného prostredia, tvorby odpadu a emisií skleníkových plynov. MŽP v tejto súvislosti spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou komisiou na projekte „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“. MŽP pripravilo stretnutie zainteresovaných strán k prio­ritám budúcej cestovnej mapy, ktorými sú potraviny a iný bioodpad, ale tiež ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu. Dôležitou témou je aj stavebný sektor, ktorý bol prediskutovaný na workshope v novembri 2021.

Na stretnutí k cestovnej mape pre obehové hospodárstvo boli predstavené kľúčové zistenia analýz, na ktorých pracovali experti OECD a tiež holandskej inštitúcie Wageningen University & Research. Odzneli aj stanoviská zástupcov súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií. MŽP a autorov štúdií zaujímal ich pohľad na identifikované bariéry pre prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku, ako aj na navrhované opatrenia a odporúčania, ako tento prechod zrealizovať.
Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva MŽP, podčiarkol potrebu spolupráce so zainteresovanými stranami:
"Ak chceme budúcu cestovnú mapu a jej opatrenia dôsledne pripraviť a úspešne implementovať, je potrebné, aby boli do procesu zahrnuté všetky zainteresované strany."
Ďalej doplnil, že hlavnou ambíciou MŽP je, aby sa zachovala hodnota surovín, ktoré v súčasnosti končia na skládkach odpadu, a aby sa výroba a spotreba stala udržateľnou.
Mauro Sibilia, projektový manažér z DG REFORM, ktorý zastupoval Európsku komisiu, zdôraznil, že táto reforma je plne v súlade s prioritami Európskej komisie a má potenciál výrazne ovplyvniť náš život na mnohých úrovniach: od priemyselných procesov po aktivity samospráv, od trhov s energiou po nakupovanie potravín, od medzinárodných výrobných spoločností po správanie jednotlivých spotrebiteľov.
Potraviny a iný bioodpad
Potraviny, a bioodpad vo všeobecnosti sú témy, ktoré na S
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.