Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prečo sme v odpadovom hospodárstve na chvoste EÚ?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Na Slovensku sa už roky nevieme odlepiť z povestného dna krajín EÚ v oblasti nakladania s odpadom. Odborníci a aj zainteresované inštitúcie už roky konštatujú a upozorňujú na to, že stále viac odpadu sa skládkuje, prípadne spaľuje, ale menej sa zhodnocuje a recykluje. Nariadenia o potrebnom zvýšení zhodnotenia odpadu na úkor zníženia objemu skládkovaných odpadov sa pravdepodobne v stanovených termínoch nepodarí naplniť.
Odborníci i zodpovedné inštitúcie už roky hľadajú formy a cesty, ako zvýšiť úroveň odpadového hospodárstva na Slovensku, zastaviť nárast objemu skládkovaných odpadov a naopak výrazne navýšiť objem recyklácie. Ťažko sa hľadá odpoveď na otázku, aké je riešenie v tejto situácii. Snáď jednou z odpovedí môže byť, že máme málo recyklačných kapacít a tie, ktoré máme, nevyužívame naplno a efektívne. Situáciu mal zlepšiť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ktorým sa výrazne posilnila povinnosť výrobcov vybraných výrobkov a komodít postarať sa o "svoj" odpad (rozšírená zodpovednosť výrobcov). Realizácia zákona o odpadoch v praxi možno priniesla výrazné zlepšenie separovaného zberu komunálneho odpadu, no nepriniesla podobné zvýšenie zhodnotenia a recyklácie odpadu. Aj keď to nie je veľmi populárny názor, realita je taká, že zánikom Recyklačného fondu po prijatí zákona o odpadoch sa spomalilo budovanie nových recyklačných kapacít. A tak sa stáva, že poctivo vytriedený, vyseparovaný odpad nekončí na zhodnotení, recyklácii, ale priamo na skládke, v "lepšom" prípade v spaľovni. Nie sú to nové konštatovania, ale opakované potvrdenie neuspokojivého stavu.
Pre zvrátenie nechceného trendu v slovenskom odpadovom hospodárstve vznikol Zväz odpadového priemyslu SR (ďalej len "ZOP SR") [1]. Bol založený poprednými organizáciami, ktoré majú v danej oblasti čo povedať. Medzi prvé dokumenty ZOP SR patrí Biela kniha odpadového hospodárstva v SR. Pomerne rozsiahly materiál analyzuje situáciu v oblasti odpadového hospodárstva, upozorňuje na potrebu dodržiavať dôsledne zákon o odpadoch a jeho jednotlivé ustanovenia. Dodržiavajú ho však všetky Organizácie zodpovednosti výrobcov, všetky zberové spoločnosti? Pravdepodobne nie, inak by sme neboli na chvoste EÚ. A existujú postihy za porušovanie tohto legislatívneho zákazu? Asi najviac sú postihnutí občania, ktorí napriek tomu, že odpad starostlivo separujú, tak zaň potom platia ešte viac.
Najviac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.