Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinný zber odpadu z kuchyne sa blíži. Ako prejsť zmenou bez zbytočných komplikácií?

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Od 1. januára 2021 budú mať samosprávy povinnosť zaviesť a zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len „kuchynský biologický odpad“ alebo „KBO“). O tom, že nejde o malý objem svedčia dostupné analýzy. Jeden občan SR vyprodukuje ročne približne 80 – 100 kg kuchynského biologického odpadu. Tento odpad, na prevažnej časti územia Slovenska stále končiaci na skládkach, má spomedzi všetkých druhov komunálneho odpadu najfatálnejšie environmentálne dôsledky. Hnijúce zvyšky potravín totiž produkujú tzv. skládkový plyn (LFG) zložený z metánu, oxidov dusíka a sírovodíka. Tieto zvyšky sú veľkým rizikom aj pre podzemné vody. KBO je zároveň vítanou „živnou pôdou“ pre šírenie baktérií, z čoho vyplývajú jeho zdravotné riziká. O zmysle triedeného zberu KBO a jeho „odklonenia“ od skládok teda nemá zmysel diskutovať.

Podľa , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
sa pre obce od 1. januára 2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
[§ 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.