Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poučme sa pri zavádzaní povinného zberu textilu od Dánska

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dánsko plánovalo rozšíriť zber triedených odpadov o textil od roku 2022. Zber a nakladanie mali mať na starosti obce a financovať ho mali obyvatelia poplatkom za komunálny odpad. Pol roka pred zavedením systému bol termín posunutý najskôr na 1. júl 2023 s plánom uplatniť rozšírenú zodpovednosť výrobcov na textil. Čo tomu predchádzalo? V prvom rade množstvo štúdií a prieskumov, pričom niekoľko z nich bude uvedených v článku. Na štúdiách je zaujímavé, ako často sa severské krajiny spájajú, aby vytvorili spoločný systém a ako sa porovnávajú a učia navzájom.

Smerom k severskej textilnej stratégii
Už v roku 2014 spracovali severské krajiny štúdiu s názvom "Smerom k severskej textilnej stratégii" zameranú na zber, triedenie, znovupoužívanie a recykláciu textílií. Projekt realizovalo konzorcium s IVL Swedish Environmental Research Institute (Švédsko), Copenhagen Resource Institute (Dánsko), Ostfold Research (Nórsko), Fínsky inštitút životného prostredia SYKE (Fínsko), Environice (Írsko) a University of Nordland (Nórsko). Zaujímavé sú nasledujúce tri postoje:
1.
Štúdia si kladie otázku, či je atraktívnejšie triediť použité textílie na frakcie pre následný predaj, alebo predávať netriedené balíky textílií, a teda ušetriť na ľudskej práci, logistike, triediacich zariadeniach a tvrdo povedané, zbaviť sa aj odpadového textilu, ktorý by balík obsahoval a inak by bolo problematické ho umiestniť na trh alebo zneškodniť.
2.
Štúdia tiež vyjadruje obavu, že na recyklačný trh vplyvom veľkého tlaku a snahy rýchleho rozšírenia kapacít vstúpia spoločnosti s nedostatkom vedomostí, odbornosti a dobrých kontaktov, čo by mohlo viesť k celkovému zlyhaniu systému.
3.
Štúdia upozorňuje na rozdielne právne postavenie textilu ako suroviny v rámci Európy. Niektoré krajiny vnímajú textil uložený do zberných boxov ako odpad, iné nie. Množstvo rôznych pravidiel a nariadení znamená, že je ťažké zabezpečiť fungovanie systému v európskom meradle. [1]
Mapovanie textilných tokov v Dánsku
Ide o záverečnú správu ku kvalifikačnému projektu realizovanému pod vedením Dánskej asociácie odpadov (Dansk Affaldsforening), v kooperácii so študentmi Worcesterského polytechnyckého inštitútu (Worcester Polytechnic Institute) z roku 2016. Prostredníctvom rôznych štúdií študenti posudzovali súčasné systémy opätovného použitia a recyklácie odevov a textílií, porovnávali stratégie medzi rôznymi organizáciami a podporovali spoluprácu zainteresovaných skupín prostredníctvom workshopov, na ktorých organizácii sa spolupodieľali. Projekt zbieral interaktívnou formou odpovede od samospráv v Dánsku a následne ich vyhodnocoval. Súčasťou prieskumu boli nasledujúce otázky:
1.
Ako vykonávate zber textilného odpadu v obci?
2.
Koľko stojí separovaný zber textilného odpadu?
3.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.