Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Plasty v zdravotníctve a ich náhrada

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Vedecko technický pokrok v minulých rokoch priniesol celý rad nových technológií, nových materiálov, nových aplikácií. Tradičné materiály sa nahradzovali novými, hľadali sa postupy s cieľom znižovať náklady, šetriť energie, pracovné sily. Pri mnohých inovatívnych riešeniach a materiáloch sa žiaľ niekedy nedocenili ekologické dopady, ako aj dopady, čo môže priniesť budúcnosť. Pri niektorých materiáloch sa ukazuje, že ich silný dynamický rozvoj spôsobuje a v budúcnosti bude spôsobovať i vážne ekologické problémy. Ide hlavne o problémy s narastajúcim odpadom. Aj preto sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť hľadaniu alternatív a znižovaniu spotreby v minulosti ešte „progresívnych“ materiálov.

Celosvetovým trendom v tomto smere je i snaha znižovať spotrebu plastov a výrobkov z nich. Neexistuje odvetvie, kde by sa plasty vo väčšej či menšej miere neaplikovali. Nie vždy však musí ísť o kvantitatívne veľké aplikácie, ako napríklad v stavebníctve. Sú i odvetvia, kde potreba výrobkov z plastov je v kontexte celkovej spotreby plastov malá, no aj napriek tomu je pestrosť sortimentu a najmä požiadavky na kvalitu výrobkov veľmi vysoká. K takýmto odvetviam jednoznačne patrí zdravotníctvo a aj farmácia.
Nech už sú dôvody na znižovanie spotreby plastov akékoľvek (znižovanie uhlíkovej stopy, vodné plochy znečistené výrobkami z platov a podobne), nie vždy a všade možno výrobky z plastov plnohodnotne nahradiť a nie vždy pomôže aj legislatívny zásah.
V tejto súvislosti možno poukázať na zákaz výroby, spracovania, spotreby a dovozu polyvinylchloridu (ďalej len "PVC") a výrobkov z neho na Slovensku, a to od 1. januára 2008, ktorý bol ustanovený § 18 ods. 3 písm. i) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto ustanovenie spôsobilo najväčšie problémy v automobilovom priemysle, no najmä v zdravotníctve a farmácii. Lekári stáli pred otázkou, čím nahradiť krvné vaky č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.