Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpad z plastov a betón

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Medzi problémový komunálny odpad možno jednoznačne zaradiť aj odpad z plastov. Napriek rôznym opatreniam jeho objem neklesá, skôr naopak, mierne rastie. Mení sa nielen objem vznikajúceho odpadu, ale aj jeho kvalitatívne zložene. Prichádzajú nové materiály, nové modifikácie plastov a aj nové výrobky, najmä obaly. Tieto „inovácie“ plastov a odpadov z nich majú negatívny dopad na riešenie zhodnocovania odpadov. Väčší sortiment plastov zvyšuje nároky na triedenie odpadu, hlavne pre mechanickú recykláciu. Preto sa v poslednom období zvyšuje podiel energetického zhodnotenia plastového odpadu, kde šírka sortimentu plastového odpadu nie je až tak na prekážku. Napriek tomu treba aj ďalej hľadať iné, možno netradičné riešenia na zhodnotenie plastového odpadu.

Na Slovensku prešiel komunálny plastový odpad v poslednom období výraznými zmenami. Začal sa realizovať separovaný zber komunálneho odpadu. Výraznú podporu našiel separovaný zber najmä v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V roku 2022 prišiel separovaný zber plastov o významný "sortiment" - PET nápojové fľaše. Tie tvorili často nielen podstatnú časť vyseparovanej plastovej frakcie, ale boli aj ekonomicky zaujímavým artiklom na odpadovom trhu. Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., vrátane PET fliaš ochudobnil plastovú frakciu komunálneho odpadu a priniesol i väčšie problémy s uplatnením plastového odpadu na trhu a s jeho zhodnocovaním.
Aj napriek "výpadku" PET nápojových fliaš zo sortimentu plastového komunálneho odpadu obsahuje tento ešte veľa zaujímavých položiek - výrobkov. Sú to hlavne polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) obaly od rôznej "drogérie", pracích prostriedkov, ale aj od destilovanej vody, rôzne tégliky z PP a PS (polystyrénu), PE fólie, ale i nenápojové obaly a fľaše z PET. Týchto PET nenápojových fliaš a obalov nie je v odpade málo, ale z hľadiska mechanickej recyklácie ide o problémový mate­riál. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť balených materiálov (od jedlých olejov, cez kozmetiku a drogériu až k baleniu liekov, ale i agrochemikálií) je prakticky nereálna recyklácia spolu s nápojovými PET fľašami. A tak sa teraz tento odpad spolu s ostatným plastovým odpadom zhodnocuje hlavne energeticky, spaľovaním.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.