Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nebezpečné odpady v obci nielen z testovania

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na webe Informačného systému odpadového hospodárstva usmernenie k odpadom z testovania – „Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19“. Sme obec a nie je nám úplne jasné, aké povinnosti sa na nás vzťahujú v súvislosti s odpadom z testovania.

V uvedenom usmernení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "usmernenie MŽP SR") (dostupnom na: <https://www.isoh.gov.sk/uvod/aktuality/aktualita.html?aktualitaId=A00122>) sa nachádza niekoľko bodov, v ktorých sú vymenované povinnosti, ktoré sa k uvedenej činnosti, teda k testovaniu, vzťahujú. Možno ich však zovšeobecniť pre všetky nebezpečné odpady, ktoré vznikajú činnosťou obce ako pôvodcu, resp. občanov ako pôvodného pôvodcu, v zastúpení obce.
Obec je právnickou osobou, a teda podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") je držiteľom odpadov, na ktorého sa vzťahujú povinnosti definované v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
Podľa § 4 ods. 2 zákona o odpadoch je
držiteľom odpadu
pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Pôvodca odpadu
je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká [§ 4 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch].
To znamená, že pre odpady, ktoré vznikajú činnosťou obce ako inštitúcie, je obec pôvodným pôvodcom. Pre odpady, ktoré vznikajú činnosťou občanov na území obce, ktorí sú pôvodným pôvodcom odpadov, ktoré končia v nádobách na odpad, ktoré spravuje obec, je obec držiteľom, ktorý zodpovedá za ďalšie nakladanie s týmto odpadom - komunálnym odpadom.
Obec teda spĺňa definíciu držiteľa odpadov
, pretože je pôvodcom, ale aj osobou, ktorá má v držbe odpad tvorený činnosťou pôvodného pôvodcu - občanov na území obce.
Keďže činnosťou občanov, ale aj obce ako inštitúcie, vznikajú odpady, ktoré nie sú nebezpečné - ostatné odpady, ale aj sú nebezpečné, vzťahujú sa na obec - právnickú osobu ako držiteľa odpadov povinnosti uvedené v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.