Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Návrh a dizajn obalov ako súčasť obehového hospodárstva

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V posledných rokoch dochádza k skracovaniu intervalov pre sprísňovanie odpadovej legislatívy. V tesnom závese odpadového balíka priniesla Európska komisia návrh smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Opatrenia a zvýšené ciele opätovného použitia a recyklácie, monitoringu či znižovanie spotreby určitých plastových výrobkov a iné ešte nestihli prísť do praxe a už je tu návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktorý je opäť prísnejší. Pre dosiahnutie opatrení a cieľov zameraných aj v prospech obehovosti núti výrobcov zamerať sa na dizajn obalov, ktorý je jednou z dôležitých fáz udržateľnosti a prechodu na obehové hospodárstvo.

Obalom je podľa zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. výrobok používaný na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa a spĺňa určité definované kritériá. Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely [1]. Fáza návrhu obalov sa považuje za fázu s najväčším vplyvom na udržateľnosť obalov, ich recykláciu či opätovnú použiteľnosť [2]. Podľa účelu použitia obalu vstupujú ďalšie parametre a požiadavky. Pri potravinách sú to bližšie definované vhodné materiály a predmety určené pre styk s nimi, aby ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí, alebo spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín či zhoršenie ich organoleptických vlastností [3]. Ochrana pred vonkajšími vplyvmi, ako je slnečné žiarenie, vlhkosť, sucho, korózia či vhodnosť opätovného uzavretia obalu bez vplyvu alebo s minimálnym vplyvom na kvalitu potraviny sa vykonáva prostredníctvom rôznych bariér a prímesí. Ako príklad možno uviesť pokrytie plastového obalu tenkou vrstvou oxidu hlinitého pri káve, orechoch či chipsoch, ďalej oxidu kremíka pri plastových táckach a kelímkoch, ďalej kombinácia viacerých druhov materiálov ako napríklad polyetylénu a polypropylénu u obalov na sladkostiach, syroch, mäsových výrobkoch, tenkou vrstvou silikónu pre kvalitnejšie uzavretie pri zaváraninách alebo nápojoch, farebných prímesiach či použitím stabilizátorov UV obmedzujúcich prienik svetla vo fľašiach a iné. Súčasťou obalu je potlač, etiketa či visiaci štítok. Na jednej strane sú to súčasti, ktoré pomáhajú prispievať k dlhšej životnosti potravinového výrobku, na druhej strane nesprá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.