Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dňa 9. decembra 2022 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) zverejnila informáciu o predbežnej politickej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou. Cieľom dohody je, aby sa všetky batérie uvádzané na trh EÚ stali udržateľnejšími, bezpečnejšími a aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Samotná dohoda reflektuje a vychádza z návrhu Komisie z 10. decembra 2020, ktorý rieši sociálne, hospodárske a environmentálne otázky týkajúce sa všetkých druhov batérií.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 (ďalej len "Návrh nariadenia o batériách") [1] vychádza z dokumentu "Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo" [2]. Tento dokument a Návrh nariadenia o batériách sú jedným s dielov skladačky pre dosiahnutie cieľov stanovených Európskou zelenou dohodu [3]. Samotný "Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo" a Európska zelená dohoda boli bližšie rozobraté v predchádzajúcich článkoch, preto nie je potrebné sa im hlbšie venovať.
Aktuálne je oficiálne dostupný pôvodný návrh nariadenia o batériách z 10. decembra 2020 a Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 10. marca 2022 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 (ďalej len "Pozmeňujúci návrh") [4]. Výsledok dohody medzi Európskym parlamentom a Radou je zhrnutý len v tlačovej správe "Zelená dohoda: EÚ sa dohodla na novom predpise o udržateľnejších a recyklovateľnejších batériách v záujme energetickej transformácie a konkurencieschopnosti priemyslu EÚ" z 9. decembra 2022 [5] a nie je dostupný kompletný aktuálny text Návrhu nariadenia o batériách tak, ako vzišiel z dohody medzi Európskym parlamentom a Radou.
Predmetom článku je tak Návrh nariadenia o batériách z decembra 2020, ako aj Pozmeňujúci návrh z marca 2022 a tlačová správa. Návrh nariadenia o batériách je rozsiahle a komplexné, a preto sa zameriame len na niektoré jeho časti.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.