Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Najlepšie dostupné techniky (BAT) pre textilný priemysel a rôzne definície pojmu "textil"

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy budú obce od 1. januára 2025 povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre nový prúd komunálneho odpadu, ktorým bude textil. Čo všetko je považované za textil však nie je aktuálne jasne definované. V článku sa pozrieme na rôzne zdroje, z ktorých možno aspoň čiastočne vyvodiť, čo by sa za textil dalo považovať. Rovnako sa zameriame na aktuálne publikované Závery BAT pre textilný priemysel.

Textil alebo oblečenie v širšom ponímaní ako predmet každodennej potreby a následne aj spotreby je neoddeliteľnou súčasťou života všetkých obyvateľov planéty. Negatíva, ktoré si so sebou nesie v rámci celého životného cyklu, sú všeobecne známe. V rámci tohto článku sa však nebudeme zaoberať týmto aspektom, ale pre ilustrovanie budú dostatočné dve ikonografiky (obr. 1), ako sú prezentované Európskym parlamentom [1].
Definovanie textilu
Slovo "textil" má pôvod v latinskom
"texo - texere"
a vyjadruje činnosť tkania. Takto definovaný výraz bol v minulosti jednoznačný a vyjadroval podstatu samotnej veci - výrobku. V súčasnosti sa výraz textil používa pre široké portfólio výrobkov. Pre potreby článku treba ustáliť, čo sa teda považuje za textil. Zdanlivo jednoduchá otázka však nemá jednoznačnú odpoveď.
Ak sa pozrieme na dostupné informácie, ako sú právne predpisy Európskej únie, odborné práce, výskum a podobne, nenájdeme presné definovanie textilu vo vzťahu k rozsahu, ktorý by mal spadať napríklad aj pod povinnosť vykonávania triedeného zberu textilu od 1. januára 2025.
Nepriamo možno vychádzať z definícií, ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHSa smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ESa 2008/121/ES(ďalej len "nariadenie o názvoch textilných vlákien") [2]. Definície uvedené v nariadení o názvoch textilných vlákien sa uplatňujú len na účely tohto nariadenia. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ESz 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade") [3] ako právny predpis, ktorý ustanovil povinnosť zberu, sa však neodkazuje na nariadenie o názvoch textilných vlákien. To praktický znamená, že smernica o odpade pracuje s výrazom "textil", ale bez jeho definovania, resp. odkazom na iný právny predpis.
Z nariadenia o názvoch textilných vlákien vieme vyvodiť aspoň nasledujúce definície:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.