Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kedy sa v konaní o udelenie súhlasu vyžaduje posudzovanie vplyvu činnosti na životné prostredie?

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Pri predložení žiadosti o nový súhlas na štiepkovač od nás žiadajú záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie. Ide o zariadenie len pre potreby našej obce, ktoré budeme využívať na spracovanie bio-odpadu zo zelene, a to len niekoľko mesiacov z roka. Na základe čoho nám vyplýva táto povinnosť?

Keďže nemám k dispozícii konkrétnu žiadosť, ani odpoveď orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, budem sa venovať všeobecnému pravidlu súvisiacemu s predkladaním záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie ako povinnej súčasti žiadosti o súhlas.
Štiepkovač je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") zariadením na zhodnocovanie odpadov. Zvyčajne ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov, pričom rozdiel medzi stacionárnym zariadením na zhodnocovanie odpadov (§ 5 ods. 2 zákona o odpadoch) a mobilným zariadením na zhodnocovanie odpadov (§ 5 ods. 4 zákona o odpadoch) je v tom, že mobilné zariadenie musí
spĺňať kumulatívne
dve základné podmienky, a to:
1.
je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
2.
je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
Kumulatívne splnenie podmienky znamená, že ak aj je zariadenie
"konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto",
no vykonáva činnosť na jednom mieste dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, tak sa nepovažuje za mobilné, ale stacionárne zariadenie.
Rozdiel pri nedodržaní "častého presunu" mobilného zariadenia nezmení iba miestnu príslušnosť povoľovacieho orgánu štátnej správy, ale aj posudzovanie ročnej kapacity zariadenia, a teda aj povinnosť posudzovať vplyv zariadenia na životné prostredie.
Súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením udeľuje Okresný úrad v sídle kraja vo vzťahu k definovanému miestu, kde mobilné zariadenie "parkuje" v období, v ktorom sa nepresúva na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu.
Súhlas na prevádzkovanie stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov udeľuje Okresný úrad príslušný k sídlu zariadenia na nakladanie s odpadmi.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.