Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Cirkulárne verejné obstarávanie a environmentálne dopady

Dátum: Rubrika: Trendy

Článok sa zaoberá priblížením problematiky cirkulárneho verejného obstarávania, využívaním zeleného verejného obstarávania a v konečnom dôsledku environmentálnymi dopadmi, ktoré môže takýto spôsob verejného obstarávania so sebou priniesť.

Dôležitosť potreby zmeny zaužívaných spôsobov obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác sa odráža vo všetkých segmentoch spoločnosti, nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Vyčerpateľnosť prírodných zdrojov, negatívne vplyvy zmeny klímy a rastúca populácia sú problémy, ktoré si pomaly začíname uvedomovať v takej miere, že sa snažíme zmeniť tradičné prístupy a zmeniť spôsob nášho správania aj v oblasti verejného obstarávania. Cirkulárne verejné obstarávanie predstavuje udržateľnú výrobu a spotrebu na trhu a implementáciu obehového hospodárstva v praxi. Štátne inštitúcie, verejná a štátna správa by mali byť nositeľmi inovatívnych prvkov zavádzania cirkularity do všetkých oblastí nášho života.
Cirkulárny prístup k verejnému obstarávaniu sa vo svojej podstate snaží navrhnúť také riešenia, pri ktorých sú existujúce zdroje opätovne využité, väčšinou formou ich recyklácie a z týchto zdrojov sú vytvorené nové produkty použiteľné v praxi. Benefitom je eliminácia odpadu z pôvodných produktov, zníženie využívania existujúcich prírodných zdrojov a pozitívny vplyv na životné prostredie ako celku, ktoré má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva.
Cirkulárne verejné obstarávanie využíva prvky zeleného verejného obstarávania pri aplikácii vo verejnom obstarávaní a cieľom tohto procesu je vytvoriť cirkulárnu ekonomiku štátu.
Na Slovensku bola vydaná tento rok publikácia s názvom
Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách
, a to v rámci projektu ERASMUS+ InCEPP - Inovačná metóda obehového hospodárstva vo verejnom obstarávaní a v súkromných zákazkách. Publikácia je v oblasti cirkulárneho verejného obstarávania inšpiratívnym zdrojom rôznych dobrých príkladov z praxe a tiež prináša prehľad legislatívy v tejto oblasti na Slovensku, v Česku a Španielsku. Taktiež ponúka informácie o tom, akým spôsobom sa dá na cirkularitu zamerať, aké metódy a obchodné modely používať, ako využívanie prírodných zdrojov ovplyvňuje celosvetovo náš život, v ktorej fáze verejného obstarávania je najlepšie sa na cirkularitu zamerať a aké sú benefity cirkularity. Publikácia je verejne dostupná na stiahnutie na: <https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2022/04/incien_obstaravanie-manual_sk.pdf>.
Ako súvisí obstarávanie s obehovým hospodárstvom
Z našej ekonomiky unikajú cenné materiály. V prípade, keď dopyt a konkurencia sú obmedzené a zdroje sú vzácne, tlak na zdroje spôsobí väčšie zhoršovanie stavu životného prostredia. Obehové hospodárstvo je alternatívou k tradičnej lineárnej ekonomike (vyrobte, použite, zlikvidujte), v ktorej udržiavame zdroje v používaní tak dlho, ako je to možné, získavame z nich maximálnu hodnotu počas používania, potom získavame a zhodnocujeme produkty a materiály až do konca ich životnosti. Systémy obe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.