Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako viesť evidenčný list odpadov pri zmluvnom vzťahu obce s obchodníkom odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Naša obec tento rok podpísala zmluvu s firmou na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorá nám predložila registráciu ako obchodník a dopravca. Poskytuje nám vážne lístky zo skládky odpadov. Aký kód nakladania s odpadom k nim máme ako nasledujúcemu držiteľovi odpadov uvádzať v evidencii odpadov? Tak ako doteraz – D1?

Situácia, ktorú popisujete, sa stále častejšie vyskytuje v praxi. Je veľmi špecifická najmä pre obce, ale zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") pripúšťa tento typ zmluvného vzťahu aj pre obce.
Ak obec ako držiteľ zmesového komunálneho odpadu uzatvorí zmluvu na nakladanie s odpadom s dopravcom odpadu, vyžaduje sa pre tento prípad, keď má obchodník odpad aj vo fyzickej držbe ako prepravca odpadu, aby mal registráciu nielen ako dopravca, ale aj ako obchodník. To znamen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.