Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako sa obce dostanú k údajom o zbere odpadov na svojom územi?

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Ako môže obec získavať údaje o množstvách komunálnych odpadov vyzbieraných na území obce inak, ako ohlásením podľa prílohy č. 11 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. (ďalej len „vyhláška MŽP“)? Ako môže obec zistiť, ktoré firmy údaje neohlásili?

Tak, ako je uvedené priamo v otázke, obec môže získavať údaje o množstvách komunálnych odpadov vyzbieraných na území obce výhradne z Oznámenia o zbere alebo výkupe odpadu podľa prílohy č. 11 k vyhláške MŽP. To znamená, že nie telefonicky, ako sa to často v januári deje. Oznámenie má povinnosť podať ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby (teda občana) za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na území ktorej sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje.
V časti prílohy č. 11 k vyhláške MŽP - spôsob vypĺňania tlačiva sú presne uvedené komunálne odpady uvedené vo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.