Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako môže mechanicko-biologická úprava odpadu pomôcť znížiť množstvo skládkovaného odpadu?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V odpadovom hospodárstve nastáva na Slovensku revolúcia. Súvisí to s približovaním cieľov, ktoré máme v tejto oblasti stanovené. Najbližším je povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od roku 2023 pre všetky samosprávy, pričom pre väčšinu z nich táto povinnosť nadobúda účinnosť už 1. januára 2021.

Najťažším záväzkom, pred ktorým stojíme, je zníženie skládkovania na hranicu maximálne 10 % do roku 2035 a dosiahnutie recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 65 %. Čas na prípravu, realizáciu a dosiahnutie týchto cieľov sa kráti. Ako sa s tým vysporiadať? Našťastie opatrenia, legislatíva a aktivity sa už začínajú realizovať.
Na základe našich analýz komunálnych odpadov môžeme konštatovať, že nastavenie cieľov adekvátne odzrkadľuje priority podľa zastúpenia druhov odpadov, ktoré stále skládkujeme. Najväčšie zastúpenie v zberných nádobách na komunálny odpad má biologicky rozložiteľný odpad s podielom až 45-50 %. Preto jeho triedenie priamo pri zdroji považujeme za najdôležitejšie.
Keďže sme sa na naplnenie európskych cieľov dlhodobo nepripravovali, je dôležité, aby sme už dnes podnikli prvé kroky k ich realizácii.
Nástrojom na ich dosiahnutie by mal byť komplexný systém, ktorý umožní občanom pohodlne a adresne triediť odpad pri zdroji a predchádzať jeho vzniku. Nemôžeme však očakávať, že sa to stane zo dňa na deň. Preto je dôležité disponovať zariadeniami, ktoré celú schému správne doplnia a pomôžu s dotriedením dnes skládkovaného odpadu. Pomôcť môže aj legislatívna úprava, ktorá zabezpečí, že zmesový komunálny odpad už nebude môcť skončiť na skládke bez toho, aby bol upravený. Potenciál na využitie zdrojov, ktorý sa v zmesovom komunálnom odpade nachádza, je aj na základe našich analýz stále veľký. Preto má zmysel oddeliť všetky zložky zmesového komunálneho odpadu, ktoré sa dajú recyklovať alebo energeticky využiť.
Skládky produkujú najviac metánu
Skládky sú tretím najväčším umelým (človekom produkovaným) zdrojom metánu (obr. 1). V produkcii metánu vytvoreného ľudskou činnosťou sú na prvých miestach producenti hovädzieho dobytku, resp. poľnohospodárskej produkcie a priemysel. V prípade prírodných zdrojov vedie metán unikajúci z topiaceho sa permafrostu. Pri boji proti klimatickým zmenám je preto veľmi dôležité znižovanie množstva skládkovaného odpadu a stabilizácia biologického odpadu, ktorý bude na skládky uložený.
Obrázok 1 Negatívne prejavy skládok na životné prostredie (Zdroj: Erwin Binner, BOKU Un
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.