Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS vypracoval manuál ku kuchynskému bioodpadu a miestnym daniam

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 30. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti newsletter, ktorý je vypracovaný k dvom témam: k povinnostiam miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní. 

Newsletter bol vypracovaný v rámci Včasnej intervencie - projektovej aktivity, ktorá je súčasťou národného projektu  s názvom Modenirzácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Newsletter (Povinnosti miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní) je k dispozícii TU 

Doterajšie dokumenty spracované v rámci včasnej intervencie ZMOS sú k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.