Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zavedenie povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu sa posúva na rok 2025

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ide o posledný posun termínu, lebo Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pôvodne od 1. januára 2021.

Dôvodom posunu termínu je aktuálna situácia, keď na uvedenú povinnosť je pripravených len 49 % územia Slovenska. 

Cieľom zavedenia povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred jeho uložením na skládku je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.