Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva pre mestá na vyplnenie dotazníka o zabezpečovaní vybraných všeobecne prospešných služieb

Kategória: Aktuality

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR realizuje dotazníkový prieskum zameraný na zdieľanie skúseností miest pri zabezpečení vybraných všeobecne prospešných služieb, pri ktorých je možné využívať služby neverejných poskytovateľov.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR spustil dotazníkový prieskum s cieľom porozumieť miere spolupráce a spôsobu zabezpečenia služieb vo verejnom záujme neverejnými poskytovateľmi, resp. mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO), pričom stavia na v minulosti uskutočnenej výskumnej aktivite Analýze socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti.

Výsledky dotazníka budú slúžiť ako vstupy pre participatívny proces, ktorého výsledkom bude návrh odporúčaní pre legislatívu v oblasti verejného záujmu a všeobecne prospešných služieb, ako aj tvorby príručiek k uzatváraniu vhodných kontraktov či partnerstiev pre verejnú správu a MNO pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb. V tejto fáze projektu sa zaujímajú o 3 pilotné oblasti v tomto poradí: starostlivosť o ľudí bez domova, neformálne vzdelávanie a integráciu cudzincov.

Termín na vyplnenie dotazníka je do 21. októbra 2022. Dotazník vyplníte TU

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR, ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.