Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Slovenská agentúra životného prostredia Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

V rámci Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2023 sme zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu. 

Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané aj formou listu, online je zoznam zverejený na webovom sídle POD, v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/).

Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom dotácie (štatutárom obce), pričom požadované doklady ku zmluve je potrebné predložiť do 15. 09.2023. Zoznam povinných príloh ku zmluve a všetky predpísané tlačivá sú dostupné v časti stránky Dotácie – Program obnovy dediny 2023 (Zmluva 2023), tu: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/

Zároveň dávame do pozornosti informáciu, že Environmentálny fond sa rozhodol uvoľniť ďalšie finančné prostriedky pre Program obnovy dediny 2023, takže zoznam podporených žiadateľov nie je konečný, avšak tento proces je v štádiu riešenia, a preto Vás prosíme o strpenie. Podnikli sme všetky kroky k tomu, aby bol zoznam nepodporených žiadostí a zoznam podporených žiadostí po navýšení alokácie envirofondom zverejnený do konca augusta.

Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.