Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. február 2021 - Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 3. februára 2021 zverejnil vo Vestníku vlády SR pod číslom 36 vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Predmetná vyhláška od 3.februára 2021 upravuje nasledovné okruhy

  • Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení
  • Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
  • Od 3. februára 2021 05:00 do uplynutia 7. februára 2021 platí zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa
  • Platí povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok. Vyhláška č. 36 stanovuje viaceré výnimky z tohto zákazu pre rôzne skupiny osôb.

Základnou výnimkou je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 vykonaného v období od 27. januára 2021.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.