Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

V rozdeľovaní eurofondov zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 30. apríla 2021 - Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v novom programovom období. Vicepremiérka Veronika Remišová  spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali 29. apríla online so Združením miest a obcí Slovenska. Ministerka investícií a regionálneho rozvoja tiež diskutovala s predsedami samosprávnych krajov zo zoskupenia SK8. Predstavila návrh Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.

„Podporu regiónov chceme v mnohom uchopiť inak ako to bolo doteraz. Zameriame sa na ich inovačný potenciál, ktorý môže priamo v území priniesť ľuďom lepšie platenú prácu a vyššiu kvalitu života,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

„Návrhu Partnerskej dohody predchádzali tiež desiatky stretnutí so zástupcami krajov, miest aj obcí. Pozorne sme počúvali, aké sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú najviac investovať. Chcem im poďakovať za spoluprácu a súčinnosť pri tvorbe tohto strategického investičného plánu pre Slovensko,“ uviedla ministerka.

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil, že v novom programovom období sa posilní decentralizovaný prístup. Zástupcovia SK8 zdôraznili, že pre regióny je dôležitý aj rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry. 

„Aktéri priamo v územiach budú mať pri rozdeľovaní eurofondov silnejší hlas ako doteraz vďaka Integrovaným územným stratégiám, v ktorých si určia svoje priority. Ľudia v regiónoch vedia najlepšie, kde sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú nasmerovať eurofondy,“ povedala vicepremiérka Remišová.

Priority Partnerskej dohody sú rozdelené do piatich cieľov:

Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa)

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa)

Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa)

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa)

Kvalitný život  v regiónoch (Európa bližšie k občanom)

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.