Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Únia miest Slovenskia (ÚMS) po rokovaní s premiérom a ministrom financií SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia  miest Slovenska (ÚMS) rokovala s premiérom SR Ľudovítom Ódorom a ministrom financií SR Michalom Horváthom. Predmetom rokovania bolo riešenie požiadaviek samospráv v oblasti  financovania a  problémov, ktoré mestá potrebujú naliehavo riešiť.  

ÚMS sa stretla s premiérom SR Ľudovítom Ódorom a ministrom financií SR Michalom Horváthom. Predmetom rokovania bolo riešenie požiadaviek samospráv, ktoré ÚMS predložila  ešte na prvom spoločnom stretnutí 26. mája 2023. Týkali sa najmä financovania a  riešenia naliehavých problémov zo strany slovenských  miest. Následne ÚMS zorganizovala  aj online rokovanie Republikovej rady  členských miest. Za účasti  šéfa rezortu financií boli primátorky a primátori informovaní o aktuálne zverejnených prognózach ministerstva.

Aj napriek tomu, že na stretnutiach premiér,  aj minister financií informovali, že vláda SR nemá prostriedky na dofinancovanie potrieb samosprávy, oceňujeme, že vláda prijala  veľkú časť  opatrení, ktoré sme požadovali. Tie  umožnia  zníženie výdavkov samospráv. Dôležité je zdôrazniť,  že vláda SR o predmetných opatreniach vie rozhodnúť  aj v rámci svojich obmedzených kompetencii.  Súčasne sa  vážne zaoberá aj odpustením tzv. covidových pôžičiek a k tomuto kroku je naklonená.

ÚMS si váži konštruktívny a ústretový postoj predstaviteľov vlády SR, ktorá aktívne komunikuje a promptne rieši všetky relevantné požiadavky zo strany slovenských miest. V rokovaniach o svojich praktických požiadavkách pokračujeme ďalej v individuálnych rokovaniach s rezortnými ministrami.

Za dôležité ÚMS považuje aj zhodu s predstaviteľmi vlády, že je potrebné, vzhľadom na doterajšie skúsenosti a očakávané trendy, pristúpiť k úpravám v rozdelení právomocí a zodpovednosti miest. Predovšetkým k zmene financovania miest, čo posilní nie len ich stabilitu a odolnosť, ale aj celého Slovenska.

Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.