Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Súdna mapa má byť rozšírená aj o oblasť správneho súdnictva

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že súdna mapa je rozšírená aj o ďalšiu oblasť, a to vytvorením správnych súdov a preto do medzirezortného pripomienkového konania predložil aj Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo je úlohou správneho súdnictva:

  • správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom,
  • preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov.

Návrh zákona o zriadení správnych súdov je súčasťou širšieho celku, ktorým je reforma súdnej mapy. Jej cieľom je, aby ľudia mali rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby  sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zriadenie správnych súdov, ktoré spolu s Najvyšším správnym súdom budú tvoriť súdy správneho súdnictva.

Správne súdnictvo sa týmto návrhom inštitucionálne odčleňuje od sústavy všeobecných súdov a stáva sa plne autonómnou súčasťou sústavy súdov.

Navrhuje sa riešenie správneho súdnictva prostredníctvom troch prvostupňových správnych súdov so sídlami v Banskej Bystrici, Košiciach a Trnave a už zriadeného a fungujúceho Najvyššieho správneho súdu v Bratislave.

Obvody správnych súdov navrhujú naviazať na obvody administratívno-správnych krajov.

Bližšie informácie nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.